Schadevergoeding bij letselschade, een must.

Waar veel mensen in de eerste instantie naar kijken zijn de schadevergoedingen en dus de bedragen die gepaard gaan bij letselschade. Een cliché opmerking die wij bij ieder gesprek met de cliënt voeren is dat Nederland geen Amerika is op letselschade gebied.

In de Verenigde Staten gaan er miljoenen gepaard in de letselschade wereld. In Nederland wordt de schadevergoeding vaak beperkt tot enkele tienduizenden euro’s. 

Dat doet geen afbreuk aan het feit dat men in Nederland ook behoorlijk gecompenseerd kan worden voor de schade die men lijdt door het toedoen van een andere partij.

In dit artikel leggen wij u graag uit wat voor bedragen er gepaard gaan bij letselschade en welke ‘schadeposten’ nou precies meetellen voor de schadevergoeding.

Inhoud:

 • Inleiding
 • Smartengeld 
 • Schadeposten

Aansprakelijkheid letselschade

In de eerste instantie is het van belang om te weten dat een wederpartij de schadevergoeding pas zal uitkeren indien de aansprakelijkheid is erkend. 

Als de aansprakelijkheid is erkend, is de wederpartij gehouden aan het vergoeden van alle schades die een zogenaamd ‘causaal verband’ houden met het ongeval. Causaal betekent kortweg een ‘direct verband met iets hebben’ aldus Artikel 6:98 BW.

Uw schade moet dus volledig te wijten zijn aan het ongeval en niet aan een ongeval die u bijvoorbeeld een jaar geleden heeft gehad.

Indien er geen discussie ontstaat over het causaal verband zal de verzekering uw schade ‘naar redelijkheid en billijkheid’ vergoeden.

Smartengeld als schadevergoeding

Smartengeld is letterlijk een financiële tegemoetkoming (schadevergoeding) voor de gelede geestelijke (immateriële) schade die iemand heeft ondervonden als gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel.

Het is dus een soort vergoeding die niet in geld uit te drukken is. De wet geeft geen exacte richtlijnen hoe de hoogte van het smartengeld in een bepaalde zaak moet worden bepaald.

Vaak is de schadevergoeding in de vorm van smartengeld maar een beperkt bedrag van enkele duizenden euro’s. In uitzonderlijke gevallen kan er ook een behoorlijk bedrag aan smartengeld uitgekeerd worden.

In april 2007 heeft de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch een schadevergoeding van € 150.000, – toegewezen aan iemand die blijvend zwaar lichamelijk en psychisch letsel had opgelopen. Hier besloot de rechtbank toe doordat hij door vier daders – waaronder zijn ex-echtgenote – ernstig was mishandeld, met alle gevolgen van dien.

De toekenning van smartengeld is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

 • Leeftijd;
 • Duur van de ziekenhuisopnames;
 • Looptijd van het letsel;
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn;
 • Duur van de behandelingen;
 • Resterende beperkingen voor de toekomst;
 • De mate waarin iemand arbeidsongeschikt is geworden;
 • Bijvoorbeeld je kindje niet kunnen tillen of je hobby’s niet meer kunnen uitoefenen;
 • Het geschokte rechtsgevoel.

Schadeposten bij letselschade

Er zijn tal van schadeposten die u kan hebben na het oplopen van een ongeval. Uw schade begint bijvoorbeeld al als u een maand niet naar de sportschool kan gaan door een ongeval. De verzekeraar is dan verplicht uw maandabonnement te betalen gedurende uw beperking.

Men vergist zich vaak welke gevolgen een ongeval kan hebben en welke schades er daadwerkelijk ontstaan.

Op onze pagina schadevergoeding ziet u een overzicht van de schadeposten die in aanmerking komen voor vergoeding.

Als u deze pagina doorleest ziet u dat er behoorlijk wat schadeposten kunnen zijn die relevant zijn voor de uiteindelijke uitbetaling van uw schadevergoeding.

Wij staan u nogmaals maar al te graag bij. Wij kunnen bij u thuis komen of anders bent u van harte welkom bij ons op kantoor.

Als u telefonisch contact opneemt op 010 300 71 16 of een e-mail stuurt naar info@justixs-letselschade.nl kan u met ons een afspraak maken.

~ D.J. Dorder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *