Tijdige voorschotten

Wij dragen er zorg voor

Voorschotten

Wij dragen zorg voor tijdige voorschotten.

Het is niet zomaar wat, het slachtoffer zijn van een ongeval. Naast de emotionele schade door het ongeval kan het zijn dat u vrij kort na het ongeval uiteenlopende financiële schades oploopt. Een gebrek aan financiële middelen kan ook weer zware gevolgen meebrengen.


Verzekeraars wachten over het algemeen vrij lang met het uitkeren van degelijke voorschotten, dit kan erg frustrerend zijn.
Wij vragen na het ongeval direct medische informatie op, zodat wij de causaliteit direct kunnen aantonen. Daarnaast tonen wij direct het belang van een tijdig voorschot bij de verzekeraar aan.


Als een verzekeraar niet wilt meewerken aan het verstrekken van een voorschot kunnen wij namens u altijd een spoedprocedure bij de rechtbank starten.
Inkomsten
Vervoer
Medische kosten
Huishoudelijke hulp

Veelgestelde vragen

Vragen die op uw situatie van toepassing kunnen zijn.

Hoe snel ontvang ik een voorschot?

Dit is afhankelijk van uw dossier. Indien de aansprakelijkheid erkend is, wordt er vaak een huisbezoek afgelegd. Tijdens dit huisbezoek wordt er een voorschot bepaald.

Gemiddeld vindt een huisbezoek tot 4 weken na de erkenning van de aansprakelijkheid plaats.

Wat als de verzekeraar niet meewerkt aan een voorschot?

In overleg met u starten wij dan een procedure bij de rechtbank. De rechter zal dan vaststellen in hoeverre u met spoed beschikking moet hebben over een voorschot.

Wat is het maximum voorschot dat ik kan ontvangen?

Dit is niet op voorhand te zeggen, het is erg afhankelijk van het dossier. Als u een directeur bent van een grote onderneming en de causaliteit staat vast, is het mogelijk dat u een flink voorschot ontvangt. Voorschotten bestaan er van zelfs €20.000,- maar het is gebruikelijk dat dit vaak begint bij €2.500,-.

Klaar om contact met ons op te nemen?

Bel ons op 010 300 71 16 of vul onderstaand formulier in. We streven ernaar om uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.