Smartengeld?

Gederfde inkomsten?

Gemiddeld zo'n €35.000,-

Tot wel € 200.000,-

Schadevergoedingen bij letselschade

Lees meer over de juridische factoren bij schadevergoedingen

Justixs Law Firm vordert namens u tot de laatste cent het geld waar u recht op heeft.

Op uw eigen rekening

Gelden ontvangt u direct van de verzekeraar op uw eigen rekeningnummer, dat gaat dus niet eerst via ons kantoor.

Schadestaat

Uitgebreide (maandelijkse) beschrijvingen van uw schade die wij eerst aan u voorleggen.

Tijdig een voorschot

Soms heeft u met spoed geld nodig door uw letselschade, wij regelen tijdig een voorschot op uw schade.

Intensief contact

Wij hebben wekelijks contact om er zorg voor te dragen dat wij altijd op de hoogte zijn van uw huidige (financiële) situatie.

Kostenplaatje
Gratis
Onze dienstverlening kost u niets
Aansprakelijkstelling
Analyses
Medische bestuderingen
Intensief contact
Vast contactpersoon
Contact

Schadeposten

Er zijn verschillende schades die u kan oplopen bij letselschade, zie hier enkele voorbeelden.

1. Smartengeld

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade. Het gaat hier om de pijn, het verdriet en de verminderde levensvreugde die u ervaart door het ongeval. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van vele factoren, wij kunnen een inschatting voor u maken.

2. Gederfde inkomsten

Bent u door het opgelopen letsel tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt? Dan gaat u behoorlijk wat inkomsten mislopen.  Dit is dan ook een van de schadeposten bij letselschade snel kan oplopen, te denken aan

 • 30% van uw loon dat niet wordt doorbetaald
 • Salarisverhoging door een gemiste promotie
 • Bonussen voor behaalde targets
 • Fooi
 • 13e maand
 • Eindejaarsuitkering
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overurentoeslag
 • Vakantiegeld
 • Pensioenopbouw
 • Klusjes in uw vrije tijd, ‘zwart werk’ zoals schilderen of oppassen

3. Studievertraging

Indien u niet in staat bent uw studies af te maken kan dat jarenlange gevolgen hebben. U kan bijvoorbeeld examenkosten maken, opnieuw een jaar aan schoolkosten betalen en u komt een jaar laten op de arbeidsmarkt waardoor u inkomsten misloopt. Al deze onkosten dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij. Er zijn richtlijnen die bepalen dat u in ieder geval recht heeft op € 14.125 tot € 20.875 voor een gemist studiejaar.

4. Huishoudelijke hulp

Indien u (tijdelijk) niet meer in staat om huishoudelijke taken te verrichten moeten de kosten die u hiervoor maakt, worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij.

U heeft hierbij de mogelijkheid om deze taken uit te laten voeren door familieleden, kennissen maar ook door een professionele huishoudhulp.

5. Zelfwerkzaamheid

Door een ongeval kan een deel van uw zelfstandigheid worden afgenomen. Dit heeft als gevolg dat u bepaalde planningen of taken uit handen moet geven. Dit is dan ook een van de schadeposten bij letselschade die flink kan oplopen:

 • Binnen- en buitenschilderwerk van uw woning
 • Muren behangen
 • Reparaties aan het dak
 • Verbouwingen, zoals de aanbouw van een serre of vernieuwen van de vloer
 • Tuinieren
 • Verhuizen
 • Auto wassen
 • Auto repareren

6. Ziektekosten

Alle medische kosten die u als gevolg van het ongeval maakt dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij. U kunt hierbij denken aan kosten zoals:

 • Eigen risico
 • Kosten fysiotherapie die buiten uw zorgbundel vallen
 • Bepaalde medicijnen
 • Gebruik van krukken
 • Langdurig verblijf in ziekenhuis of revalidatiecentrum; huren van een televisie, telefoonkosten, etc.
 • Eigen bijdrage voor prothese
 • Steunzolen

7. Aanpassingen woonsituatie

Wanneer u blijvend invalide bent geraakt, dan is het mogelijk dat uw woonsituatie niet meer geschikt voor u is. Indien de mogelijkheid zich voordoet kunt u uw eigen woning zodanig aanpassen dat deze geschikt is voor uw invaliditeit. Maar indien dit niet lukt en u bijvoorbeeld in een appartementencomplex zonder lift woont bent u mogelijk gedwongen te verhuizen. Al deze kosten komen voor rekening van de wederpartij.

8. Materiële schade

Tijdens uw ongeval is er een grote kans dat uw goederen kapot zijn gegaan. Denk aan uw voertuig of kleding dat als gevolg van een scheur niet meer draagbaar is. Ook deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

9. Reis- en parkeerkosten

Wanneer u (tijdelijk) invalide bent door een ongeval maakt u ook reiskosten, de reiskosten naar medische instanties komen voor rekening van de aansprakelijke wederpartij.

Tevens worden de reiskosten vergoed die uw vrienden of familie maken. Bijvoorbeeld als u naar het ziekenhuis gebracht wordt, naar de dokter of als ze huishoudelijke taken bij u komen verrichten. Ook de tijd die met het halen en brengen gepaard gaat, komt voor vergoeding in aanmerking.

Bent u niet in staat met het openbaar vervoer te reizen en is er niemand die u kan halen en brengen? Dan kunt u de gemaakte taxikosten in rekening brengen.

Indien u door invaliditeit een groter voertuig nodig heeft of als u een auto van de zaak had en deze dient in te leveren zijn dit allemaal schadeposten.

12. Waardevermindering goederen

Door schade aan uw goederen, bijvoorbeeld uw auto kan uw auto een stuk minder waard worden. Uiteraard moeten wij dit degelijk onderbouwen, maar ook dit betreft een belangrijke schadepost.

11. Buitengerechtelijke kosten

Normaliter zou u ons als uw belangenbehartigers moeten betalen, maar dat zou voor u ook een schadepost zijn. Daarom zegt de wet dat de aansprakelijke wederpartij is gehouden aan de vergoeding van de kosten van uw belangenbehartigers, wij dus.

10. Kinder- en huisdierenopvang

Letsel kan er voor zorgen dat u zich regelmatig moet wenden naar een dokter of een revalidatiecentrum. Als u normaal thuis bent voor uw kinderen moet er voor hen opvang geregeld worden. De kosten voor deze oppas komen voor rekening van de aansprakelijke partij.

Hetzelfde geldt voor de verzorging of het uitlaten van uw huisdieren Stel dat u een hond heeft, maar u kunt tijdelijk niet wandelen. Dan bent u genoodzaakt iemand in te schakelen om de hond uit te laten. U kunt hiervoor een bekende inschakelen of een honden uitlaatservice.

13. Verzekeringen

Wanneer u blijvend letsel oploopt door een ongeval, kan het zijn dat u bepaalde verzekeringen niet meer of enkel tegen een hogere premie kunt afsluiten. Bijvoorbeeld eenlevensverzekering of uitvaartverzekering. Of aan het afsluiten van een hypotheek.  Ook dit zijn kosten die vergoed moeten worden door de aansprakelijke tegenpartij.

14. Aangepaste vakantie

Stelt dat u voor uw ongeval had gepland om lekker op vakantie te gaan met uw auto, maar u kan dit niet meer door de beschadiging van uw auto of fysieke beperkingen. U bent dan genoodzaakt om per vliegtuig in plaats van met de auto op vakantie te gaan. Soms kunt u zelfs helemaal niet meer op vakantie. Dit zijn allemaal schadeposten voor de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

15. Aangepaste sportbeoefening

Als u ten gevolge van een ongeval mindervalide bent betekent dat nog niet dat u niet meer kunt sporten.Bij bepaalde sporten kan u gebruik maken van hulpmiddelen zoals een sportrolstoel. De kosten voor dergelijke hulpmiddelen dienen vergoed te worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Zeker voor de professionele sporters is het van belang dat zij worden voorzien in de mogelijkheden om hun sport(carrière) door te zetten.

18. Schadebeperkende maatregelen

Wanneer u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt bent geraakt voor uw huidige beroep, zijn er mogelijk kansen in andere vakgebieden. Als dit scholing met zich meebrengt, gaat dit u vaak ook wat kosten. U probeert hiermee weer op de arbeidsmarkt te komen. Deze kosten vallen dan ook onder schade beperkende maatregelen die u vergoed dient te krijgen door de aansprakelijke tegenpartij.

17. Financiën ondernemers

Als directeur of simpelweg als zzp’er zijn mensen afhankelijk van u. Dit betekent dat u klanten kunt verliezen. U bent immers gedurende langere tijd niet meer in staat om werk te verrichten of uw personeel te leiden. Klanten verlaten u en u kan ook geen nieuwe klanten meer werven. Het opnieuw opstarten van uw bedrijf en/of het laten leiden van uw bedrijf brengen torenhoge kosten met zich mee. Ook de huur van bijvoorbeeld uw pand kost geld. De verzekeraar van de wederpartij is gehouden aan het vergoeden van deze kosten.

16. Kosten hobby's

Stel u ging voor uw ongeval wekelijks naar de film bij de Pathe of u was dagelijks fanatiek aan het sporten. Maar doordat u (tijdelijk) bent aangetast in uw mobiliteit, kunt u e.a. niet meer doen. Dit omvat onder andere:

 • Concert- theater- of cabaretkaartjes
 • Sportabonnement
 • Yogalessen
 • Kosten voor een aanmeerplaats voor uw boot
 • Kosten voor een cursus of studie
 • Vakantie die geannuleerd moet worden

Deze kosten worden ook vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij.

Lees meer  over letselschade zelf.

Justixs Law Firm staat u graag bij in uw letselschade zaak.

Contact