Letselschade door een arbeidsongeval?

Werkgever vaak aansprakelijk.

Arbeidsongevallen

Letselschade opgelopen door een arbeidsongeval?

This is custom heading element
Een werkgever heeft vele verantwoordelijkheden, zoveel dat het maar weinig voorkomt dat een werkgever onder de aansprakelijkheid uitkomt. De aansprakelijkstelling moet echter wel degelijk onderbouwd worden, wij regelen dit voor u!
Lawyer-with-documents

Letselschade als werknemer

Als medewerker in loondienst heeft u vaak als voordeel dat u bij een arbeidsongeval recht heeft op de doorbetaling van uw loon tijdens ziekte. In het ergste geval heeft u gedurende 2 jaar recht op een ziektewetuitkering bij de UWV tegen 70% van uw laatstverdiende loon. Daar begint uw schade dan ook direct, namelijk 30% minder loon dan voorheen.

Uw werkgever is gehouden aan zeer strenge wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke zorgplicht (Artikel 7:658 BW), waardoor  een werkgever zelden onder aansprakelijkheid uit komt. Uw werkgever is bij arbeidsongevallen alleen niet aansprakelijkheid bij opzet en grove schuld, maar een werkgever kan dit niet zonder meer aantonen.

Volgens de wet hoeft er geen sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst, hetgeen betekent dat ook stagiaires en vrijwilligers recht hebben op de vergoeding van hun schade.

 • Letselschade als werknemer
 • Letselschade als zelfstandige

  Bij opgelopen letselschade als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) zit u vaak direct zonder inkomsten bij een arbeidsongeval. In tegenstelling tot mensen in loondienst wordt uw salaris niet doorbetaald of heeft u in het beginsel geen recht op een ziektewet uitkering.

  In dergelijke gevallen loopt u snel veel schade op als u niet tijdig wordt voorzien van geld. Het is daarom erg belangrijk dat uw schade spoedig in kaart wordt gebracht. Wij kunnen dan spoedig voorschotten bij de wederpartij afdwingen.

  Ook als u ondernemer bent met personeelsleden in dienst, kunt u behoorlijk wat schade oplopen door uw afwezigheid. Het is daarom belangrijk dat er een vervangende kracht ter beschikking van uw personeel wordt gesteld. Dit alles komt ook voor rekening bij de wederpartij.

  Sinds een belangrijk arrest van de Hoge Raad uit 2012 vallen zzp’ers die een ongeluk hebben gekregen onder de zorgplicht van de opdrachtgevers. Dezelfde verhouding tussen werknemers en werkgevers dus, dit maakt dat het eenvoudiger is om uw opdrachtgever aansprakelijk te stellen bij een arbeidsongeval.

 • Letselschade als zelfstandige
  • Verkeersongeval

   De werkgever is in principe aansprakelijk voor de gevolgen van een verkeersongeval in werktijd. Dit geldt niet voor een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer.

   Vallen van hoogte

   Vallen van een ladder, trapje, steigers en vallen van een stilstaand voertuig. Het zijn veelvoorkomende ongevallen die u kunnen overkomen.

   Ongeval door machines

   Beknellingen, losschietende onderdelen, vallende onderdelen. Het zijn kleine voorbeelden van scenario's die u (ernstig) letsel kunnen bezorgen.

   Beroepsziektes

   Bij gevaarlijk werk heeft uw werkgever de plicht uw gevaar (zoveel mogelijk) in te perken. Anders is hij aansprakelijk, ook bij het oplopen van ziektes.

   Zwikken, uitglijden en struikelen

   Indien u het voorafgaande is overkomen had uw werkgever de gevaren zoveel mogelijk moeten inperken, daarnaast had hij u moeten behoeden.

   Gevaarlijke stoffen

   Bepaalde (chemische) stoffen kunnen u letsel opleveren. Uw werkgever heeft de plicht dit te voorkomen en is aansprakelijk bij letselschade.

   Klaar om contact met ons op te nemen?

   Bel ons op 010 300 71 16 of vul onderstaand formulier in. We streven ernaar om uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.